February 2019

Shevat-Adar I 5779

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
 

 

 

 

 

 

 

1

Erev Shabbat
Service 7:30 pm

2

Service 11:00 am
Mispatim
Exodus 21:1-24:18
Jer. 34:8-22, 33:25-26
Matthew 26:20-30

26 Shevat
27 Shevat

3


4

Torah Study Springfield

5

Davidic Dance
7:00 pm

Torah Study
Monette

6


7

 

8

Erev Shabbat
Service 7:30 pm

9

Service 11:00 am
Terumah
Exodus 25:1-27:19
I Kings 5:26-6:13
Matthew 12:35-44

28 Shevat 29 Shevat 30 Shevat 1 Adar I 2 Adar I 3 Adar I 4 Adar I

10

Annual Business Meeting

11

 

Torah Study Springfield

12

Davidic Dance
7:00 pm

Torah Study
Monette

13

 

14

 

15

Erev Shabbat
Service 7:30 pm

16

Service 11:00 am
Tetzaveh
Exodus 27:20-30:10
Ezekiel 43:10-27
Matthew 5:13-20

5 Adar I 6 Adar I 7 Adar I 8 Adar I 9 Adar I 10 Adar I 11 Adar I

17

Watchman on the Wall

18

Torah Study Springfield

19

Davidic Dance
7:00 pm

Torah Study
Monette

20

 

21

 


22

Erev Shabbat
Service 7:30 pm

23

Service 11:00 am
“Ki Tisa”
Exodus 30:11-34:35
i Kings 18:1-39
Mark 9:1-10

12 Adar I 13 Adar I 14 Adar I 15 Adar I 16 Adar I 17 Adar I 18 Adar I

24

Men's Retreat

25

Torah Study Springfield

 

26

Davidic Dance
7:00 pm

Torah Study
Monette

27

 


28

 
 

 
19 Adar I 20 Adar I 21 Adar I 22 Adar I 23 Adar I